சர்க்கரை நோய்க்கு மூலிகை மருந்தெல்லாம் கட்டுபடுத்தாது என்று சொல்லும் ஆங்கில மருத்துவர் எழுதி தரும் மருந்து மெட்பார்மின் என்ற மருந்தின் மூலம் ஒரு இயற்கை தாவரமாகும்.

GALEGA OFFICINALIS என்ற மூலிகை மருத்துவ தாவரத்தில் இருந்துதான் டைப் இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய்க்கு பயன்படுகிற இந்த மெட்பார்மின் என்ற ஆங்கில மருந்து தயாரிக்கபடுகிறது.

இந்த மூலிகை தாவரத்திற்கு Goat’s rue, French iliac, Italian fitch or professor-weed என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு – இந்த தாவரம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அதிகமாக கிடைக்கிறது, ஐரோப்பா, மேற்கு ஆசியாவில் அதிகம் விளைகிறது.

இந்த மெட்பார்மின் metformin – மருந்து கடைகளில் Glucophage, Glumetza, Riomet என்ற எண்ணற்ற பெயர்களில் கிடைக்கிறது.

இந்த தகவலை மக்களுக்கு எடுத்து கூறிய சித்த மருத்தவ களஞ்சியம் சித்த மருத்துவர் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கு நன்றி.

2016 © Copyright - Herbz & Healz Ayurveda-Sidhha Hospital Chennai

Contact        +91 90 4333 6444

Loading...